Przetwarzanie Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Klaver Sp. Z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dane zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji dalszych etapów rekrutacji oraz udostępniane pracodawcom w celu zatrudnienia. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych w celu rekrutacji. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora Danych Osobowych: – DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: RODO@KLAVERTEAM.COM – DROGĄ POCZTOWĄ NA ADRES: KLAVER SP.ZO.O UL. GMINNA 131, 42-221 CZĘSTOCHOWA – OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ADMINISTRATORA DANYCH: KLAVER SP.ZO.O UL. GMINNA 131, 42-221