Miasto Delft jest wyjątkowe. Dlaczego? Ponieważ występuje tam efekt, tak zwanego wielkiego nieba. Złudzenie optyczne wynika z terenu, który jest wielką równiną, oraz depresji w której znajduje się duża część tego kraju.