Zabierz ze sobą:

  • ważny i nieuszkodzony dowód osobisty
  • dokument z numerem SOFI (jeżeli posiadasz)
  • dokument z numerem konta walutowego i kodem SWIFT banku
  •  zaświadczenie o niekaralności (jeśli jest wymagane)
  • uprawnienia i certyfikaty (jeśli są wymagane)