Klaver Sp.zo.o nie pobiera ŻADNYCH opłat od kandydata z tytułu poszukiwania pracy, znalezienia pracy, czy rekrutacji. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004 r. (art.121,pkt 2.ustawy) pobieranie opłat za pośrednictwo pracy jest zabronione i podlega karze grzywny.