Tak, to prawda. Taki wymóg jest podyktowany nie tylko bezpieczeństwem pracownika, ale również możliwością zanieczyszczenia żywności, warzyw, owoców itp.