Biura holenderskie przesyłają Jaaropgave po zakończeniu i zamknięciu roku podatkowego, w którym nastąpiło zatrudnienie, czyli do końca marca kolejnego roku kalendarzowego. Dokument ten stanowi podstawę do rozliczenia holenderskiego podatku dochodowego i ubiegania się o zwrot podatku w Holandii.