Jeśli podpisałeś umowę o pracę u pracodawcy zagranicznego, obowiązuje cię odpowiedni okres wypowiedzenia. Tak samo jak w przypadku umowy o prace w Polsce, również za granicą, w okresie wypowiedzenia trzeba chodzić do pracy. Po okresie wypowiedzenia, umowa wygasa i możesz spokojnie wrócić do Polski. Często zdarza się, że pracownik nie dotrzymuje okresu wypowiedzenia i decyduje się na wcześniejszy zjazd do Polski, nie informując biura zagranicznego, czyli swojego pracodawcy o tym fakcie. Każda dorosła osoba odpowiada za swoje decyzje samodzielnie, tak samo w tym przypadku podejmując taką, a nie inną decyzję, trzeba liczyć się z jej konsekwencjami. Każdy musi być świadomy tego, że nie poinformowanie pracodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, o nie stawieniu się w danym dniu w pracy pociąga za sobą określone konsekwencje, które są jasno opisane w regulaminie danego pracodawcy. Dla określonego pracodawcy nie przyjście 1 czy 2 pracowników do pracy w danym dniu dezorganizuje całkowicie pracę. Dlatego, tak ważne jest wcześniejsze poinformowanie o swojej nieobecności tak, aby pracodawca mógł zorganizować innego pracownika na twoje miejsce, a praca szła płynnie bez przestojów. Ty nie chciałbyś ponosić strat tylko zyski- dlaczego świadomie narażasz na straty pracodawcę?