Jeśli nie masz dostępu do skanera, możesz wykonać zdjęcia dokumentu telefonem. Musisz tylko pamiętać żeby zdjęcia były czytelne, niepoucinane po bokach i niezamazane. Jeśli zdjęcia będą niewyraźne na pewno będziemy prosić cię o poprawienie i ponowne przesłanie.