Każdy kandydat, który wyjeżdża do pracy za granicę musi posiadać paszport, lub dowód osobisty aktualny minimum 3 miesiące od momentu wyjazdu do pracy, oraz najważniejsze- dokument musi być nieuszkodzony. Niestety, nie wysyłamy kandydatów z uszkodzonym dokumentem osobistym do pracy za granicą, ponieważ taki dokument jest nieważny. Ponadto uszkodzony dokument tożsamości, uniemożliwia wyrobienie np. numeru sofi w Holandii. Kandydaci, którzy przed wyjazdem zatają fakt i nie poinformują nas telefonicznie lub mailowo, że mają uszkodzony dowód tożsamości, jadą na własną odpowiedzialność i muszą liczyć się z konsekwencjami- czyli zazwyczaj odmową przyjęcia do pracy i powrotem kandydata do Polski na własny koszt. Masz uszkodzony paszport, lub dowód osobisty?- NIE JEDZIESZ!