Oczywiście że tak! Informacja  o tym, do jakiego biura zagranicznego jesteś skierowany, jest jak najbardziej jawna, dlatego otrzymujesz ją w umowie kierującej do pracy.