Na pewno pieniądze, jakie musisz mieć na start to pieniądze: na przejazd z Polski do biura zagranicznego, oraz na wyżywienie. W przypadku wyjazdu do Holandii pierwsza wypłata jest zazwyczaj po 2 tygodniach pracy- dlatego pieniądze na wyżywienie, które zabierasz z Polski muszą wystarczyć ci na 2 tygodnie. Pamiętaj!- nie w każdej ofercie wypłaty są tygodniowe. Niezależnie jednak, czy będzie to oferta, gdzie wypłaty są miesięczne, czy oferta, gdzie wypłaty są tygodniowe- w każdej opcji pierwsza wypłata jest zazwyczaj po dwóch tygodniach pracy. Jeśli biuro holenderskie preferuje inny system wypłat, na pewno zostaniesz o tym poinformowany przez nas przed wyjazdem, tak żeby się odpowiednio przygotować. Pozostałe koszty typu: zakwaterowanie, ubezpieczenie itd. są zazwyczaj odciągane od pensji.