Niestety nie w każdej ofercie pracy taka gwarancja jest możliwa. W ofertach na produkcji raczej takiej gwarancji nie ma. Nie jest to jednak podyktowane złośliwością biura i celowym działaniem- jak czasami zarzucają pracownicy. Często może pojawić się nieplanowany przestój związany z awarią, opóźnieniem w dojrzewaniu warzyw czy owoców, warunkami pogodowymi, czy zdarzeniami losowymi- są to sytuacje niezależne od biura holenderskiego. Warto jednak zawsze dopytać w biurze, czy przestój jest chwilowy (np.1-2 dni), czy przestój będzie dłuższy i byłaby możliwość ewentualnego przeniesienia do innej pracy. Może się zdarzyć, że w jednym tygodniu będziesz miał np. 35 godzin pracy, ale już w kolejnym 50 godzin pracy.