Kwestia ubezpieczenia dla pracownika, jest uzależniona od ustaleń danego pracodawcy zagranicznego. Nie mniej jednak np. w Holandii, ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących na jej terenie. Oznacza to, że każdy pracownik jest zobligowany do posiadania pracowniczego ubezpieczenia holenderskiego. Pracownik w pierwszym dniu po przyjeździe do pracy musi zadeklarować w biurze holenderskim, że nie posiada aktualnego ubezpieczenia obowiązującego dla pracowników w Holandii- wówczas biuro holenderskie oferuje takie ubezpieczenie. Składka za takie ubezpieczenie odliczana jest od pensji pracownika. Niektóre biura holenderskie oferują rozszerzony pakiet ubezpieczenia- wówczas trzeba się liczyć z wyższą składką. Można również ubezpieczyć się samemu, czyli nie koniecznie korzystać z ubezpieczenia zaoferowanego przez biuro holenderskie- jednak trzeba dokładnie dopytać ubezpieczyciela czy ubezpieczenie, które wykupujesz będzie odpowiednim ubezpieczeniem, dla pracownika w Holandii. Trzeba również pamiętać, że ubezpieczenie musi być aktualne,  z aktualnie opłaconą składką- czyli, nie może być to ubezpieczenie, w którym zapomniałeś opłacić składkę, lub dla którego skończył się termin ważności- TAKIE UBEZPIECZENIE JEST NIE WAŻNE! Pamiętajcie również, że macie możliwość odliczenia do 70% pracowniczego ubezpieczenia zdrowotnego!

Szczegółowe zasady dotyczące ubezpieczenia pracownika w Holandii min. znajdziesz na stronie: https://www.hollandzorg.com/